YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

 

Balıkesir Özel Açı Fen ve Anadolu Lisesi İngilizce Bölümü, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, uluslararası bilince sahip, çevresine duyarlı ve dönüşümlü düşünen çok yönlü öğrenciler yetiştirmek adına uyguladığı programında etkin İngilizce eğitmine yeni bir anlam kazandırmaktadır. Uluslararası standartlardaki içeriklerle desteklenen yabancı dil eğitimimiz sayesinde Balıkesir Açı Koleji Öğrencileri küresel bir anlayışa sahip dünya vatandaşları olarak yetişir. İngilizce eğitim programımız Avrupa Dil Çerçevesi (CEFR) şartları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Böylelikle Balıkesir Açı Koleji’nde ve Balıkesir Açı Fen ve Anadolu Lisesi’nde dünya standartlarında bir İngilizce eğitimi verilmektedir. Burada İngilizce öğrenen öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası düzeyde akredite edilir. Uyguladığımız kur sistemiyle ise öğrencilerimiz, bireysel farklılıkları dikkate alınarak kendi becerileri ve önceki öğrenmelerine göre farklı dil seviye gruplarında en iyi eğitime sahip olurlar.

 

Programımız kapsamında Cambridge English Assessment Sınavları’na yönelik yaptığımız hazırlık çalışmaları ve uyguladığımız içerikler öğrencilerimizin gelecek planlamaları için ışık tutar. Öğrencilerimiz bu sayede akademik ve sosyal anlamda kendilerini geliştirip, uluslararası düzeyde bir eğitim anlayışını tecrübe ederler. Kazandıkları sertifikalarla yurt dışı ve yurt içindeki kariyer ihtiyaçlarını karşılarlar.

 

Açı Kolejleri içerisinde bir ilk olarak uyguladığımız Açı Koleji Model Birleşmiş Milletler Konferansı (MUNIAC) ile öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler Delegesi rolünü üstlenerek küresel sorunların tartışıldığı bir konferansa dahil olurlar. Hem diplomasi kurallarını öğrenen, hem de gelecekte ihtiyaç duyacakları toplum önünde konuşma ve kişisel öz güven gibi kavramları kendilerinde geliştiren öğrencilerimiz bu konferans boyunca sadece İngilizce konuşarak 3 gün boyunca eşsiz bir konuşma pratiğine de sahip olurlar. Öğrencilerimiz ardından sahip oldukları sertifikalarla ise başarılarını belgelerler. Her yıl farklı konular ışığında düzenlenen konferansımızda tecrübeli öğrencilerimiz görev alarak organizasyon becerilerini de geliştirmektedirler.

 

Açı Debate Championship (Açı İngilizce Münazara Şampiyonası) projemizde ise öğrencilerimiz gruplar halinde münazaralara katılarak yabancı dil becerilerini belirli konular kapsamında birbirleriyle tartışarak ve yaşantılarına ait bu konuları ya da olayları sorgulayarak veya analiz ederek fikirlerini sunarlar ve benzersiz bir İngilizce pratiğine sahip olurlar. Öğrencilerimiz bu etkinliğimizde eleştirel düşünme, sorgulama ve yaratacılık gibi özelliklerini geliştirme olanağını da yakalarlar.

 

İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

 

Balıkesir Özel Açı Fen ve Anadolu Lisesi’nde Fransızca, Balıkesir Açı İlk ve Ortaokulu’nda ise Almanca eğitimi sadece bu dilleri konuşabilmeyi değil aynı zamanda da bu dillerin temsil ettiği kültürü en iyi şekilde tanıtmayı amaçlar. Derslerimiz tamamen öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları, günlük hayat ve hedef dilin kültürü kapsamında şekillenmektedir. Fransızca ve Almanca eğitimimizle öğrencilerimizle yeni bir dili tanıştırmak ve onlara bu dili sevdirmek, onların bu dili yaparak ve yaşayarak deneyimlemelerini sağlamayı hedefliyoruz.